Karnali Academy of Health Sciences

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

How to Submit EBid On A Projects ?

  • आफुले चाहेको ebid छान्न माथिको "List of Tenders" अथवा गृह-पृष्ठको "Recent Tender List" कोठामा हेर्नुहोस् ।
  • गृह-पृष्ठको "ebid कसरी बुझाउने ?" कोठाबाट ebid को बारेमा बिस्तृत थाहा पाउन, निलो अक्षरले लेखेको शीर्षकमा थिच्नुहोस् ।
  • ebid सुचनाको बिस्तृत हेर्न फोटो/pdf icon मा किल्कि् गर्नुहोस् ।
  • ebid को कागजात डाउनलोड गर्न "Download Bid" मा किल्कि् गर्नुहोस् ।
  • डाउनलोड गरिएको कागजातलाई भर्नुहोस र स्क्यान गरी .pdf बनाउनुहोस् ।
  • कम्पनी दर्ता, कम्पनी कर दर्ता, कर चुक्ता प्रमाण-पत्र, बैंक ग्यारेण्टी र बैंक भौचर पनि स्क्यान गर्नुहोस् ।
  • यी माथि उल्लेखित सबै कागजातहरु तयार भएपछि "Submit Bid" मा किल्कि् गर्नुहोस्
  • "Submit Bid" थिचे पछि आउने फारम अंग्रेजीमा भर्नुहोस् ।
  • यो फारम मा लेखिए अनुसार सबै जानकारी तथा कागजातहरु भर्नुहोस् ।
  • यस फारममा भएको ईमेल ठेगाना सही लेख्नुहोला। ebid सम्बन्धित सबै जानकारीहरु (जस्तै: रुजु, गोप्य शब्द) यसै ईमेल ठेगाना मा पठाईने छ।
  • एक पटक "Submit" थिचेपछि माथि भरिएका जानकारी र कागजातहरु फेरी बदल्न मिल्दैन। तसर्थ यस फारममा सम्पर्ण जानकारीहरु ध्यानपुर्वक भर्नुहोस् ।
  • "Submit" थिच्नु अघि "Captcha" को बक्समा तल देखाईएको अक्षर हुवहु लेख्नुहोस् ।
  • सबै जानकारी तथा कागजातहरु भरेको ठिक भएमा "Submit" वटन थिच्नुहोस् । फारम फेरी सुरुदेखि भर्नु परेमा "Reset" वटन थिच्नुहोस् ।
  • फारम "Submit" गरे पश्चात फारम को माथि हरियो रङ्गमा फारम सफलतापूर्वक पोस्ट भएको सुचना देखिने छ।
  • यस पश्चात फारममा उल्लेखित ईमेलमा ईमेल रुजु गर्न एउटा ईमेल आउने छ।
  • अब आफ्नो ईमेल खोल्नुहोस र त्यसमा छेउको तस्वीरमा देखिएको झै "KAHS EBID -- Verify Account!" ईमेलमा किल्क गर्नुहोस।
  • "Inbox" मा यदि यो ईमेल नदेखिएमा "Junk Email" अथवा "Spam" मा हुन सक्छ
  • ईमेल खुलेपछि तलको हरियो "Verify Here" बटनमा ईमेल रुजु गर्न किल्क गर्नुहोस।
  • ईमेल सफलतापूर्वक रुजु भएको जानकारी यहाँहरुले पाउनु हुने छ।
  • साथै गोप्य शब्द यहाँको ईमेलमा पठाईएको जानकारी पनि यहाँले पाउनु हुने छ।
  • अब फेरी एक चोटि आफ्नो ईमेलमा चेक गर्नुहोस्। तलको तस्वीरमा देखिए झै "KAHS EBID -- Bid Account Verification!!" ईमेलमा किल्क गर्नुहोस्।